Toimitus 4,90 € – Yli 100 € tilauksiin ilmainen!

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Koskee kaikkia asiakkuuksia Kauneushoitola Callassa

Kauneushoitola Calla käsittelee työssään asiakkaidensa henkilötietoja hoito- ja asiakaspalvelutyön laadun ja turvallisuuden varmistamisen vuoksi. Asiakkaan antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ne suojataan toukokuun 25. päivästä 2018 lukien sovellettavan uuden EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR)  mukaisesti.

1. Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Kauneushoitola Calla Oy
Y-tunnus 3147047-8
Kauppiaankatu 18
68600 Pietarsaari
www.calla.fi
pietarsaari@calla.fi
040 518 1638
Vastuuhenkilö Sirpa Tiistola

2. Rekisterin nimi

Kauneushoitola Calla Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteeseen tai sen valmisteluun tai rekisteröidyn suostumukseen perustuen.

Kauneushoitola Calla Oy käsittelee tyypillisesti seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

 • Tunnistamistiedot: Nimi, syntymäaika
 • Yhteystiedot: Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu verkkotunnistetieto.
 • Taloudelliset tiedot: Maksukortti- tai muu vastaava tieto maksun yhteydessä

Tunnistamis- ja yhteystietoja käytetään:

 • Olemassa olevien tai potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen.
 • Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen ja toteuttamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä laskutukseen.
 • Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten edellyttämissä tarkoituksissa.

Eri asiakkaiden tiedoista muodostuu Kauneushoitola Calla Oy:n asiakasrekisteri, jota pidetään osin sähköisessä ja osin kirjallisessa muodossa.

Edellä mainitut henkilötiedot säilytetään enintään 36 kuukautta viimeisimmästä hoidosta tai ostosta, minkä jälkeen ne tuhotaan tietoturvallisesti.

Siltä osin kuin edellä mainitut tiedot sisältyvät Kauneushoitola Calla Oy:n kirjanpitoon, tietoja käsitellään kirjanpitoa koskevien säännösten mukaisesti. Kirjanpitäjä on salassapitovelvollinen saamistaan tiedoista.

Asiakasrekisteriä käyttää ja sitä säilyttää Kauneushoitola Calla Oy työntekijöineen itse, eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Asiakasrekisteriä säilytetään Suomessa/EU:n alueella. Sähköisesti pidetyn Asiakasrekisterin säilytykseen liittyy tavanomainen suojaus käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Asiakasrekisteriä suojataan lisäksi Kauneushoitola Calla Oy:n tilojen yleisillä turvajärjestelyillä.

4. Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella (terveystietojen kerääminen)

Terveystiedot

Kauneushoitola Calla Oy:n tarjoamien palvelujen antamiseen liittyy välttämättömästi asiakkaan terveystietojen käsittely palvelun turvallisuuden ja sopivuuden varmistamiseksi. Terveystietojen käsittely edellyttää asiakkaan suostumusta. Asiakas antaa terveystietojaan hoitajalle kirjallisesti tai suullisesti. Tiedot kirjataan kunkin asiakkaan asiakaskorttiin.

Terveystietojen antaminen on vapaaehtoista ja perustuu asiakkaan suostumukseen. Mikäli tarvittavia tietoja ei annettaisi, hoitaja ei voi varautua palvelun antamisesta mahdollisesti seuraaviin riskeihin, tai se voi johtaa siihen, että tavoiteltua lopputulosta ei saavuteta. Tällöin myös asiakkaan vastuu hoitoon liittyvistä riskeistä korostuu. On myös mahdollista, että hoitaja kieltäytyy suorittamasta sovittua hoitoa.

Asiakaskortin sisältämiä terveystietoja käsitellään ainoastaan sovitun hoidon ja kotihoidon ohjauksen suorittamisessa sekä jatkohoidon suosittelun pohjana. Asiakkaan luovuttamien tietojen käsittely on ehdottoman luottamuksellista.

Asiakaskortti täydentää edellä kohdassa 1 mainittua asiakasrekisteriä. Asiakaskortit voivat olla sähköisiä tai paperisia. Sähköisesti pidetyn asiakaskortin säilytykseen liittyy tavanomainen suojaus käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Sähköinen aineisto säilytetään pääosin Suomessa/EU:n alueella. Se tai osia siitä voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain asetusten mukaisesti. Kirjallisessa muodossa olevaa asiakaskorttia säilytetään Kauneushoitola Calla Oy:n tiloissa. Molempia edellä mainittuja suojataan yleisillä turvajärjestelyillä.

Terveystietoja sisältävä Asiakaskortti säilytetään 36 kuukautta viimeisimmästä hoidosta, minkä jälkeen se tuhotaan tietoturvallisesti.

5. Muu tiedonkeräys, evästeet

Kauneushoitola Calla Oy voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Kauneushoitola Calla Oy varaa oikeuden käyttää evästeitä verkkosivuillaan, joiden käytön voit kuitenkin estää selaimesi asetuksista niin halutessasi. Evästeet tallentuvat ja niitä käytetään tai voidaan käyttää palveluiden laadun kehittämiseksi sekä kohdennetun mainonnan ja kävijäseurannan toteuttamiseksi.

6. Rekisteröidyn asiakkaan oikeudet

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä. Asiakkaalla on oikeus saada tieto tämän lomakkeen sisältämistä tiedoista esimerkiksi hoitolassa tai yrityksen digitaalisella kanavalla.
 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada jäljennös häntä koskevista tiedoista. Lähtökohtaisesti tiedon antamisesta ei peritä maksua, mutta mikäli vaatimus on kohtuuton tai perusteeton, tiedoista voidaan periä hallinnollinen maksu.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen, täydentämiseen, rajoittamiseen ja poistamiseen. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, asiakas saa pyytää tietojen korjaamista, ellei muu lainsäädäntö sitä rajoita. Toivommekin näin tehtävän hoidon turvallisuuden varmistamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käytön rajoittamista. Rekisteröidyn asiakkaan niin halutessa, häntä koskevat tiedot poistetaan pyynnöstä, ellei ole muuta perustetta käsitellä tietoa edelleen.
 • Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Asiakas on oikeutettu peruuttamaan antamansa suostumuksen milloin tahansa ja kaikissa Kauneushoitola Calla Oy:sta tulevissa viesteissä on myös mahdollisuus poistua yhteydenpidon/markkinoinnin listoilta.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle siinä maassa, missä hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Uutta tietosuojalakia koskevan ehdotuksen mukaan valvontaviranomaisena toimisi Tietosuojavaltuutettu, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki, puhelin 029 5666 700 ja sähköposti tietosuoja@om.fi, internetsivut, ks. https://tietosuoja.fi

7. Tietosuojaseloste pidetään ajan tasalla

Kauneushoitola Calla Oy hioo ja pyrkii parantamaan palveluitaan, tuotetarjontaansa ja digitaalisia kanaviaan jatkuvasti, mistä johtuen tähän selosteeseen saatetaan tehdä muutoksia aika ajoin. Mikäli selosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, siitä tiedotetaan asiakkaalle, mikäli sovellettava laki niin edellyttää.